Meniu Închide

Termeni și condiții

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către CBS Export SRL, prin intermediul magazinului virtual https://www.somiere-relax.ro/ către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

1. Modificări ale termenilor și condițiilor

CBS Export își rezervă dreptul, din timp în timp, cu sau fără notificare adresată utilizatorilor, de a modifica acești Termeni și Condiții. Versiunea cea mai recentă a acestor termeni poate fi vizualizată oricând vizitând această pagină (https://www.somiere-relax.ro/informații/termeni-si-condiții/) sau dând click pe linkul “Termeni și condiții” din partea de jos a site-ului. Utilizarea de Cumpărător a site-ului Somiere Relax după efectuarea modificărilor la termenii de utilizare înseamnă că acesta este de acord cu aceste modificări.

2. Definirea termenilor

  • Vânzător: societate comercială CBS Export S.R.L., având sediul social în Str. Industriei 245, Loc. Nănești, Jud. Vrancea, număr Registrul Comerțului J39/903/1993, CUI RO4813251.
  • Cumpărător: persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
  • Specificații: toate caracteristicile și descrierile Bunurilor și Serviciilor, așa cum sunt precizate în comandă.
  • Bunuri și Servicii: orice bun sau serviciu, inclusiv documentele menționate în Comandă care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
  • Comandă: un document electronic ce reprezintă o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să realizeze plata acestora.
  • Contract: Comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.

3. Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi pe site-ul https://www.somiere-relax.ro, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare – telefonică sau e-mail – prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda se compune din următoarele documente:

  • Comanda, care include mențiuni clare asupra datelor de livrare și facturare
  • Eventuale mențiuni și specificații ale cumpărătorului
  • Termenii și Condițiile Generale de Vânzare

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare telefonică sau prin e-mail din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Pentru plasarea unei Comenzi, persoanele minore trebuie să aibă consimțământul reprezentanților legali.

CBS Export S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal, au în istoricul comenzilor livrări refuzate, folosesc în mod abuziv dreptul de retur în 14 zile.

4. Valabilitate

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau prin e-mail. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

5. Confidențialitate și informații personale

Site-ul Somiere Relax se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor cu caracter personal pe care Cumpărătorul le oferă. Orice informații transmise pe site-ul Somiere Relax sunt supuse politicii noastre de confidențialitate, termenii detaliați ai acestei politici regăsindu-se pe pagina https://www.somiere-relax.ro/politica-de-confidentialitate/.

6. Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile prin curier către Cumpărător.

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare, fie fizic (tipărite), fie electronice (în contul de email al Cumpărătorului).
 Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României.

7. Acceptarea comenzii

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni.

8. Politica de retur – prevederi generale

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform OUG 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, în cazul în care serviciile nu au fost prestate. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. Se recomandă utlizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor.

CBS Export SRL va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale. Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

9. Politica de retur – procedura de retragere din contract

Consumatorul informează CBS Export S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract prin una din variantele: model formular sau o declarație neechivocă făcută pe un mediu durabil (hârtie, mail sau fax). Consumatorul are la dispoziție 14 zile de la primirea produselor pentru a anunța retragerea din contract.

Produsele sunt înmânate CBS Export S.R.L. personal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat) fără întârziere nejustificată și în decurs de maxim 14 zile de la anunțarea deciziei de retragere din contract.

Consumatorul suportă costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

Produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original și însoțite de toate accesoriile și documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului.

Orice modificare a stării produselor sau deteriorarea ambalajului original al acestora ce face imposibilă vânzarea produsului că nou/resigilat, duce automat la aplicarea unei proceduri de returnare supusă unor taxe administrative de readucere a produselor la starea în care au fost livrate; taxele sunt cuprinse între 0 și 100% din valoarea inițială a produsului. Cuantumul taxei administrative va fi comunicat către client la recepționarea produselor deteriorate/modificate.

10. Garanții

Pentru produsele prezente pe site se vor emite Certificate de Garanție de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, care garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întregul său o parte a Bunurilor și Serviciilor, cu excepția uzurii normale. Informații despre perioada de garanție specifică fiecărui produs se pot găsi în descrierea acestuia.

11. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare. De asemenea, vânzătorul nu poate fi responsabil pentru pierderea produselor după livrare.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

12. Preț derizoriu sau caracteristici eronate

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil ca unele prețuri și/sau caracteristici să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

13. Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

14. Legea aplicabilă – jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale, se va apela la instanțele judecătorești competente.

 

Licențe 3rd party

Font Roboto – https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Font Baloo – https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL_web